O STOART
Jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Chroni prawa ponad 500 000 artystów polskich i zagranicznych.

Zakres działania obejmuje zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych …

Read more ...

MADE IN CHICAGO 2017 – Let Freedom Sing: Love and Freedom to the Ends of the Earth!
Chicago vocalist Dee Alexander and Polish vocalist Grazyna Auguscik reflect on the meaning of …

Read more ...

Dear Lovers of Music,
I would like to invite you to an amazing music festival: “Chopin IN the City” begins on February 22nd and continues until March 1st, 2017 in Chicago.
In 2010, …

Read more ...

Według dorocznej ankiety czytelników JAZZ FORUM – zdobywcami trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach dorocznej ankiety czytelników JAZZ FORUM zostali:
WOKALISTKA
1. Grażyna Auguścik
2. Urszula Dudziak
3. Dorota Miśkiewicz

Read more ...