O STOART
Jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Chroni prawa ponad 500 000 artystów polskich i zagranicznych.

Zakres działania obejmuje zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych …

Read more ...

MADE IN CHICAGO 2017 – Let Freedom Sing: Love and Freedom to the Ends of the Earth!
Chicago vocalist Dee Alexander and Polish vocalist Grazyna Auguscik reflect on the meaning of …

Read more ...